Elektrik İç Tesisat İncelemesi

İç Tesisat, bir tesisin (enerji üretim/dağıtım hariç) elektriksel tüm tesisatını kapsayan geniş nitelikte bir terimdir. İç Tesisat Periyodik Kontrolleri; tesisin topraklama kontrollerini, topraklama sürekliliği kontrollerini, pano kontrolleri, yalıtım direnci kontrollerini, kompanzasyon kontrollerini, yıldırımdan korunma tesisatı kontrollerini, jeneratör kontrollerini, ilgili alanların termal kontrollerini kapsamaktadır.

Elektrik İç Tesisatı 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi yılda en az 1 defa Elektrik Tesisatı kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Elektrik tesislerinde büyük çaplı bir revizyon-tadilat yapılması ya da herhangi bir sebepten şüphe edilmesi durumunda da ilgili kontroller tekrar yaptırılmalıdır.

İç Tesisat Uygunluk Raporu verilebilmesi için firma bünyesindeki elektriksel tüm tesisatların uygun olması ve bunu Kuzey Kontrol gibi tarafsız denetim firmalarınca gözlemlenmesi ve ölçülmesi gerekmektedir. Tüm tespitlerin sonucunda tesis elektriksel iç tesisatının uygun olduğu ya da uygun olmadığına kanaat getirilebilir.

İç Tesisat Periyodik Muayene kontrolü yapılan tesiste uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede tesisin tespit edilen uygunsuzlukları değerlendirilmeli ve iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır. Daha sonra yönetmelik gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı tekrar kontrol ettirilmelidir.

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ile ilgili olarak Kuzey Kontrol Teknik Personeli tarafından önceden bilgilendirilir.

Kuzey Kontrol; uzman kadrosu, teknik imkanları, onaylanmış ekipmanları ve kaliteli hizmet anlayışı ile Elektrik İç Tesisat Sistem İncelemesi konusunda yetkili olarak hizmet verebilen bir kuruluştur.

Kuzey Kontrol

Whatsapp Destek Hattı

Merhaba, Kuzey Kontrol'e hoş geldiniz. Bizimle WhatsApp üzerinden sohbet etmek için lütfen aşağıdaki butona tıklayın.