Yıldırımdan Korunma Sistemi İncelemesi

Tesise veya yakınına düşebilecek olası yıldırımın zararlarından koruyan sistemlere yıldırımdan korunma sistemleri denir. İç yıldırımlık ve dış yıldırımlık olarak iki ana grupta değerlendirilir. Faraday Kafesi, Franklin Çubuğu, Aktif Paratoner, Reaktif paratoner yıldırımın ilk etkilerinden korunmak için tesis dışında konumlandırılır ve dış yıldırımlık olarak isimlendirilirler. Tesise ya da yakınına düşen yıldırımın elektrik tesisinde oluşturacağı elektrik dalgalanmaları gibi kötü etkileri önleyen sistemler ise iç yıldırımlık olarak isimlendirilir.

Yıldırımdan Korunma Sistemi periyodik kontrolü ilgili ürün standardı ve yönetmeliğinin gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığının kontrol edilmesi ve ölçülmesi ile gerçekleştirilmelidir. İlgili tesisatın fiziksel son durumu, tesisatın yapılış şekli, risk oluşturabilecek durumların mevcut olup olmadığı kontrol edilmelidir. Tesisatın topraklama ile olan sürekliliği ve referans toprakla olan direnç değeri ölçülmeli ve yönetmelikte belirtilen sınır topraklama değerinin altında olup olmadı tespit edilmeli ve raporlanmalıdır. Yıldırımdan Korunma Sistemlerinde topraklama ölçümü, topraklama ölçme cihazlarından yararlanılarak, referans toprağa saplanan sondalardan yararlanılarak yapılır.

Yıldırımdan Korunma Sistemi periyodik muayenesi; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve TS EN 62305 standart serilerinde belirtilen kriter ve gerekliliklere göre yapılmalıdır. Tespit edilen yıldırımdan korunma sistemi topraklama direnci belirlenen minimum direnç değerinden yüksek olup olmadığı gözlemlenmeli ve raporlanmalıdır.

Yıldırımdan Korunma Sistemi 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi yılda en az 1 defa Yıldırımdan Korunma Sistemi kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü ve Muayenesinde yapılan ölçümler, gereksinimler ve tespit edilen uygunsuzluklar raporlanarak müşteriye sunulur. Kontrolü yapılan tesisin Yıldırımdan Korunma Sistemi direnci Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından yapılan ölçümlerle tespit edildikten sonra rapora işlenir.

Yıldırımdan Korunma Sistemi Periyodik Kontrolü ve Muayenesi yapılan tesisin topraklama değerlerinde bir uygunsuzluk bulunması durumunda muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede tesisin toprak değerlerinin iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı ve yönetmelik gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı tekrar kontrol ettirilmelidir. Fiziksel yönde uygunsuzlukların tespit edilmesi halinde en kısa sürede yetkin kişiler tarafından ilgili revizyonların yapılması sağlanmalı ve değişikliklerin kontrolü sağlanmalıdır.

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ile ilgili olarak Kuzey Kontrol Teknik Personeli tarafından önceden bilgilendirilir.

Kuzey Kontrol; uzman kadrosu, teknik imkanları, onaylanmış ekipmanları ve kaliteli hizmet anlayışı ile Yıldırımdan Korunma sistemleri konusunda yetkili olarak hizmet verebilen bir kuruluştur.

Örnek olarak kullanılan Yıldırımdan Korunma Sistemleri raporu ektedir.

Kuzey Kontrol

Whatsapp Destek Hattı

Merhaba, Kuzey Kontrol'e hoş geldiniz. Bizimle WhatsApp üzerinden sohbet etmek için lütfen aşağıdaki butona tıklayın.