Topraklama Ölçümü ve Sistem İncelemesi

Topraklamak, elektriksel bakımdan iletken bir parçayı bir topraklama tesisi üzerinden toprağa bağlamaktır.

Topraklama, topraklamak için kullanılan araç, düzen ve yöntemlerin tümüdür.

Topraklama ölçümü için birçok yöntem olmasına rağmen genellikle küçük veya orta büyüklükteki topraklama sistemlerinde topraklama ölçme cihazlarından yararlanılarak, referans toprağa saplanan sondalar vasıtasıyla yapılır.

Müşteri periyodik kontroller öncesi yapılması gereken hazırlıklar ile ilgili olarak Kuzey Kontrol Teknik Personeli tarafından önceden bilgilendirilir.

Topraklama periyodik kontrolü ve muayenesi; Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde belirtilen kriter ve gerekliliklere göre yapılmalıdır. Tespit edilen tesis topraklama direnci belirlenen minimum direnç değerinden yüksek olup olmadığı gözlemlenmeli ve raporlanmalıdır.

Topraklama tesisatı 6331 sayılı “ İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” uyarınca İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi yılda en az 1 defa topraklama tesisatı kontrollerinin yapılması yasal zorunluluktur.

“İlgili Mevzuat gereği yönetmeliğin Ek III Bakım, Onarım ve Periyodik Kontrol ile İlgili Hususlar bölümünün 1.4 Maddesi gereği; “Periyodik muayene aralığı ve kriterleri standartlarda aksi bir şekilde belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri ve muayeneleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır ibaresi yer almaktadır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemişse iş ekipmanının periyodik muayene & kontrol, bulunduğu işyerindeki ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi bazı faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk analizi ve değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılmalıdır. Elektrik tesislerinde büyük çaplı bir revizyon-tadilat yapılması ya da herhangi bir sebepten şüphe edilmesi durumunda da ilgili kontroller tekrar yaptırılmalıdır.

Kontrolü yapılan tesisin topraklama direnci Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği’nde belirtilen kriterlere uygun olup olmadığı Teknik Uzman tarafından yapılan ölçümlerle tespit edildikten sonra rapora işlenerek Teknik Yöneticinin onayına sunulur.

Topraklama Periyodik Kontrolü ve Muayene kontrolü yapılan tesisin topraklama muayenesi yapıldıktan sonra uygunsuzluk bulunması halinde en kısa sürede tesisin toprak değerlerinin iyileştirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalı ve yönetmelik gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı tekrar kontrol ettirilmelidir.

Kuzey Kontrol; uzman kadrosu, teknik imkanları, onaylanmış ekipmanları ve kaliteli hizmet anlayışı ile topraklama ölçümü konusunda yetkili olarak hizmet verebilen bir kuruluştur.

Örnek olarak kullanılan topraklama ölçüm raporu ektedir.

Kuzey Kontrol

Whatsapp Destek Hattı

Merhaba, Kuzey Kontrol'e hoş geldiniz. Bizimle WhatsApp üzerinden sohbet etmek için lütfen aşağıdaki butona tıklayın.